1800-9090-8089
help@obsequy.com
123, landmark address

SAM KAMUKAMA RUHINDI March 17, 1961 - October 4, 2023

Date of Funeral

October 7, 2023

Date of Birth: 17th March 1961

Date of Death: 4th October 2023

Wife: Sharon Kamukama

Niheija kubaho okushabira omubiri gwomugyenzi ahari All Saints Church Nakasero aha rwakataano 6th October 2023 okutandika shaha 10:30am Zakasheshe.

Nazikwa omumaka gaabo Kacumbiro-Rushere, Kiruhura aha rwamukagaga ebiro 7th October 2023, shaha mukagaga 12:00pm zeihangwe.

Abanyabuzare n’abanyamikago mwena mwamanyisibwa.

OMUGYENZI MUKAMA AMUHE EKIHUMURO EKIRUNGI.

Leave a Condolence